در سال 98 تعداد 50 ست و در سال 99 تعداد 100 ست تیغه و ریل پهلوئی سوزن در شرکت فنی و مهندسی آتریاد تعمیر و به راه آهن جمهوری اسلامی ایران تحویل شد که نصب کلیه ست های تحویلی با موفقیت انجام گرفت و رضایت کامل نواحی حاصل گردید. باتوجه به اینکه تعمیرات در این ابعاد برای اولین بار در کشور حتی در دنیا انجام می شود این موفقیت برای شرکت فنی و مهندسی آتریاد بسیار ارزشمند می باشد.

مدیرعامل
فهرست