خط مشی  شرکت فنی مهندسی آتریاد

 –ارتقاء سطح دانش فنی در راستای ارائه ی خدمات فنی مهندسی و اجرای پروژه های در دست انجام

 –ارائه خدمات در سطح استاندارد های بین المللی و فرهنگ سازی این امر درکل سازمان

 –ارائه ی خدمات صادقانه و جلب رضایت و اعتماد کارفرمایان

 –توسعه ی مطالعه، پژوهش، نوآوری، خلاقیت و عملی سازی فعالیت های انجام شده در راستای تحقق و پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی

 –پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و جراحت و بیماری های ناشی از کار

 –رعایت قوانین و مقررات و سایر الزامات مرتبط با  جنبه های زیست محیطی و خطرات ایمنی و بهداشت شغلی

 –ارتقای مهارت کارکنان از طریق آموزش های لازم

 –توسعه ی پژوهش و حرکت به سمت دانش بنیان کردن دستورالعمل های اجرایی پروژه ها

خط مشی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت فنی و مهندسی آتریاد

شرکت فنی و مهندسی آتریاد، فعال در زمینه ی پیمانکاری نفت و گاز و راه و ترابری ، با ایجاد تفکر فرایند گرا، گامی بلند در جهت بهبود کیفیت خدمات خود، رضایت مندی مشتریان، بهبود عملکرد زیست محیطی، ایمنی، بهداشت حرفه ایی و سلامت کارکنان برداشته است. بدین منظور اقدام به استقرار سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE) در سطح شرکت نموده که مستقیماً توسط شخص مدیر عامل مدیریت می شود  و خود را ملزم و متعهد به اصول زیر می داند:

رعایت استاندارد های ملی و بین المللی

توسعه فرهنگ ایمنی ، بهداشت و محیط زیست و بسط ارزش های سازمانی

آموزش هدفمند و کاربردی کارکنان در جهت بهبود مستمر تمامی فرایند ها و فعالت های شرکت و ارتقاءکار گروهی

ارتقاء  روحیه و انگیزه کارکنان از طریق جلب مشارکت  آنان در مسائل ایمنی، بهداشت و محیط زیست

پیشگیری و کاهش آلودگی های زیست محیطی و ارائه خدمات دوستدار محیط زیست

پیشگیری از حوادث، حفظ و ارتقاء ایمنی و سلامت کارکنان

اجراو حفظ الزامات قانونی مرتبط با جنبه های زیست محیطی، ایمنی و بهداشت

به منظور دستیابی به اصول بالا، این شرکت سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و  محیط زیست(HSE) را با مدیریت مستقیم شخص مدیرعامل شرکت در کلیه سطوح به اجرا در آورده و به طور مداوم خود را نسبت به بهبود مستمر و اثر بخشی این سیستم متعهد می داند. همچنین شرکت در ابتدای هرسال نسبت به تعیین اهداف ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی در راستای این خط مشی اقدام نموده و با بازنگری از طریق پایش، اندازه گیری و تحلیل میزان تحقق اهداف ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی تعریف شده را بررسی می کند.

اینجانب با اعتماد کامل و عزمی راسخ از این سیستم پشتیبانی نموده و از یکایک همکاران شرکت انتظار دارم ضمن درک صحیح آن، در جهت برآورده ساختن و حفظ خواسته های استاندارد سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) تلاش نموده و در جایگاه سازمانی خویش جهت بهبود مستمر آن کوشش نمایند.

گواهی صلاحیت پیمانکار
گواهینامه صلاحیت ایمنی
ایزو 14001
ایزو 18001
فهرست