از آنجا که شرکت فنی و مهندسی آتریاد رتبه ی پنج نفت و گاز را از سازمان برنامه و بودجه دارد و طراحی ، ساخت و نصب تاسیسات و ادوات نفت و گاز نیز از شاخه های اصلی شرکت از بدو تاسیس بوده، لذا در زمینه ی نفت و گاز نیز با مدیریت مهندس نادر بهروزی بسیار فعال و پویا می باشد و تجربیات بسیار خوب مدیران و کارشناسان شرکت در این زمینه همیشه پشتوانه ی فنی خوبی برای شرکت می باشد.

با توجه به اینکه در کشور عزیزمان ایران نفت و گاز و تاسیسات و ادوات مربوطه به آن از صنایع اصلی می باشد لذا بسیاری از شرکت ها و مدیران و کارشناسان شروع کار خود را با کار در این صنعت آغاز کرده اند و همگی تعصب ویژه ای به این صنعت دارند.

فهرست