از آنجا که شرکت فنی و مهندسی آتریاد رتبه ی پنج راهسازی از سازمان برنامه و بودجه را دارد و راهسازی بلاخص روسازی راه آهن یکی از شاخه های اصلی فعالیت شرکت از بدو تاسیس بوده، معاونت راهسازی یکی از مهمترین بخش های فعال شرکت می باشد که به صورت تخصصی در زمینه ی روسازی راه آهن فعال است و البته در زمینه های دیگر راهسازی اعم از جاده و پل نیز تجربیات خوبی دارد ولی هم اکنون در روسازی راه آهن به صورت تخصصی با مدیریت مهندس حیدر فرشته نژاد فعال است. مهندس فرشته نژاد عضو هیات مدیره و قائم مقام شرکت نیز می باشد و از مدیران پرتلاش و زحمت کش شرکت است که از بدو تاسیس تا کنون فعال و پویا در زمینه ی راهسازی در معاونت مربوطه فعال است.

فهرست